Informace

 • Rektor zaměstnal odsouzeného podvodníka Miroslava Elfmarka.
 • Podle informací deníku Reportér a některých senátorů, se tento podvodník mj. snažil ovlivňovat personální složení organizace, která se stará o menzy a koleje (SÚZ).
 • Podle zprávy podivně odvolané ředitelky SÚZ, se tam velice neefektivně hospodaří.
 • Rektor odmítá situaci řádně vysvětlit a mlží.
 • Na ČVUT stále pracuje manželka M. Elfmarka Darja a to jako vedoucí odboru pro řízení projektů a transfer technologií, kde se točí nemalé peníze.
 • Stanovisko odvolané ředitelky SÚZ.
 • Vyjádření předsedy legislativní komise AS ČVUT RNDr. Petra Olšáka (přidáno 3.11. 2016)
 • Rektorovi vadí, že studenti o petici vědí, a opět lže (přidáno 6.11. 2016)
 • Rektorova reakce, podle které situaci dramatizují ti, kteří chtějí uchopit moc (přidáno 7.11. 2016) a reakce na reakci (přidáno 8.11. 2016)
 • Vyjádření Ing. Pelikána z 24.7. 2016 a 1.8. 2016 pro Vedení a AS ČVUT (přidáno 8.11. 2016)
 • Proslov S. Jeřábka ze shromáždění, který reaguje na vyjádření rektora ze 7.11.
 • Podle předsedy AS FEL hraje čas pro rektora. (přádáno 14.11. 2016)
 • Problémy na ČVUT se zabývají také Reportéři ČT (přidáno 22.11. 2016)
 • Senátoři Halaška a Olšák připravili podklady pro hlasování o návrhu na odvolání rektora (přidáno 22.11. 2016)
 • Návrh na odvolání rektora na zasedání AS ČVUT 30.11. 2016 nebyl přijat, 20 hlasovalo pro, 20 proti a 1 hlas byl neplatný. K přijetí bylo potřeba 27 hlasů (přidáno 17.12. 2016)

2017

 • Čtyři senátoři podali k projednání na AS dne 18.4.2017 návrh na odvolání rektora (přidáno 25.4. 2017)
 • Prof. Hrdlička na zasedání hospodářské komise 11.4.2017 představil prezentaci, která se týká finančních problémů ČVUT (přidáno 25.4. 2017)
 • Rektor 21.4.2017 vydal prohlášení k návrhu na odvolání, ve kterém senátory obviňuje ze lži (přidáno 25.4. 2017)
 • Chcete-li znát vyjádření některých senátorů či se sami vyjádřit, je pro tento návrh vytvořeno vlákno na fóru ČVUT (přidáno 25.4. 2017)
 • Současnou situaci kolem druhého návrhu na odvolání také shrnují některá média (přidáno 25.4. 2017)
 • Návrh na odvolání rektora na zasedání AS ČVUT 26.4. 2017 nebyl přijat, 18 hlasovalo pro, 22 proti a 3 hlasy byly neplatné. K přijetí bylo potřeba 27 hlasů (přidáno 26.4. 2017)

Petice

My, níže podepsaní, vyjadřujeme velkou nespokojenost s vystupováním a působením prof. Petra Konvalinky, rektora Českého vysokého učení technického v Praze. Vyjádření pana rektora na říjnovém zasedání Akademického senátu ČVUT byla vyhýbavá, znevažující akademický senát, potažmo celou akademickou obec a místy až dětinská. Pan rektor nebyl schopen vyvrátit obvinění směřující na jeho osobu, uspokojivě odpovědět na výzvy fakultních akademických senátů ani vyjádřit se k nejasnostem kolem osobních prověrek členů akademické obce. Často se pouze odvolával na to, že by jeho odpověď mohla být použita proti němu při soudním řízení. Zejména v případě otázky na to, zda proběhla či neproběhla schůzka mezi panem rektorem prof. Konvalinkou, bývalým poradcem rektora Ing. Elfmarkem, bývalým kvestorem Ing. Pelikánem a bývalou ředitelkou SÚZ Ing. Kabourkovou, považujeme odmítnutí odpovědi s odvoláním se na soud za velmi nevhodné. Pan rektor takovým jednáním totiž vytváří pocit, že ke schůzce došlo, ale pan rektor ji nechce přiznat. Toto je jediným logickým odůvodněním odvolání se na soud namísto prostého popření oné schůzky.

Ještě více zarážející je způsob, jakým pan rektor v rozmezí maximálně několika málo hodin či spíše minut mění své postoje. To, co v první chvíli striktně odmítne a popře, již za chvíli připouští a posléze přiznává. Na základě takovýchto protichůdných vyjádření pana rektora můžeme směle tvrdit, že přinejmenším v jednom případě lhal.

Všechny tyto postupy jsou v naprostém rozporu s tím, jak o sobě pan rektor tvrdí, že je čestný, vždy transparentní a otevřený. V přímém rozporu s transparentností je také mazání příspěvků na sociálních sítích a blokování určitých uživatelů v dalším přispívání na profil pana rektora.

Pan rektor vším, co je výše popsáno, znevažuje nejen svoji funkci a osobu, ale také všechny členy akademické obce – jak akademické pracovníky, tak studenty – a absolventy ČVUT i celou vysokou školu jako takovou. Přitom by právě rektor jako statutární zástupce měl být nejen pro studenty vzorem mj. v oblasti etického chování, mravních zásad, schopnosti sebereflexe, otevřenosti a transparentnosti.

Vyzýváme tedy prof. Petra Konvalinku k rezignaci na funkci rektora. V případě, že pan rektor výzvu neuposlechne, vyzýváme Akademický senát ČVUT, aby z důvodu ztráty důvěry navrhl prezidentovi České republiky odvolání prof. Petra Konvalinky z funkce rektora ČVUT.

Papírová petice

Petici je možné podepsat také v papírové podobě. Můžete přijít v "pracovní době" (ideálně po domluvě) se Stanislavem Jeřábkem ([email protected]) do místnosti 1051 v budově A fakulty stavební, podepsat u kteréhokoli jiného "sběrače podpisů" nebo si vytisknout svůj vlastní podpisový arch (stačí druhá strana) a podepsaný doručit osobně či skrze podatelnu FIT Stanislavu Jeřábkovi.

Podepsat petici

Podepsání petice již není možné. Děkujeme za podporu.

Podepsaní (1164)

Člen(ka) akademické obce ČVUT Podepsal(a)
(jméno skryto) student FEL 5. listopadu 2016 19:19:32
Martin Prudek (prudemar) student FEL 5. listopadu 2016 19:16:02
Mykhaylo Zelenskyy (zelenmyk) student FEL 5. listopadu 2016 19:15:33
(jméno skryto) student FEL 5. listopadu 2016 19:12:55
Vojtěch Hrdlovics (hrdlovoj) student FEL 5. listopadu 2016 19:11:47
(jméno skryto) student FEL 5. listopadu 2016 19:08:47
(jméno skryto) student FIT 5. listopadu 2016 18:58:13
Lukáš Marek (mareklu8) student FJFI 5. listopadu 2016 18:51:43
Ondřej Sedláček (sedlaon4) student FJFI 5. listopadu 2016 18:51:32
Vendula Bednaříková (bednaven) student FSv 5. listopadu 2016 18:39:52
(jméno skryto) student FS 5. listopadu 2016 18:36:34
Radislav Šmíd (smid) zaměstnanec FEL 5. listopadu 2016 18:11:16
Michal Veljačik (veljamic) student FIT 5. listopadu 2016 18:06:11
Jiří Dostál (dostaji4) student FEL 5. listopadu 2016 18:00:30
Ladislav Hlavatý (hlavala1) zaměstnanec FJFI 5. listopadu 2016 17:21:59
Tomáš Němeček (nemect10) student FEL 5. listopadu 2016 17:17:12
Jakub Cabálek (cabaljak) student FIT 5. listopadu 2016 17:00:02
Klára Hájková (hajkokla) student FIT 5. listopadu 2016 16:59:26
Matouš Dusil (dusilmat) student FS 5. listopadu 2016 16:46:15
Juraj Štefánik (stefaju1) student FS 5. listopadu 2016 16:37:50
Pavel Kohout (kohoupa7) student FS 5. listopadu 2016 16:32:21
Karolína Gebrtová (gebrtkar) student FJFI 5. listopadu 2016 16:23:33
Kristián Filsak (filsakri) student FSv 5. listopadu 2016 16:10:27
(jméno skryto) student FIT 5. listopadu 2016 16:06:28
Kateřina Nováková (bruhokat) zaměstnanec FA 5. listopadu 2016 16:05:16
Jan Povolný (povolja2) student FEL 5. listopadu 2016 15:45:51
(jméno skryto) student FS 5. listopadu 2016 15:41:54
Pavel Hrzina (hrzinap) zaměstnanec FEL 5. listopadu 2016 15:40:37
(jméno skryto) student FJFI 5. listopadu 2016 15:36:18
František Kopřiva (koprifr2) student FEL 5. listopadu 2016 15:11:12
Jaroslava Panáková (panakjar) student FS 5. listopadu 2016 14:54:51
Vít Losenický (losenvit) student FEL 5. listopadu 2016 14:32:24
Petr Bedřich (bedripet) student FS 5. listopadu 2016 14:19:20
(jméno skryto) student FS 5. listopadu 2016 14:17:02
Martin Matyášek (matyama2) student FEL 5. listopadu 2016 14:00:26
Miroslav Janoušek (janoumi9) student FS 5. listopadu 2016 13:47:48
Matěj Kostelac (kostemat) student FS 5. listopadu 2016 13:46:08
Martin Libenský (libenmar) student FS 5. listopadu 2016 13:37:06
(jméno skryto) student FS 5. listopadu 2016 13:34:47
Tomáš Beneš (benesto6) student FA 5. listopadu 2016 13:20:52
Tomáš Minařík (minarto4) student FS 5. listopadu 2016 13:18:37
(jméno skryto) student FS 5. listopadu 2016 13:14:10
(jméno skryto) student FEL 5. listopadu 2016 13:08:28
(jméno skryto) student FS 5. listopadu 2016 13:03:41
(jméno skryto) student FS 5. listopadu 2016 12:57:57