Informace

 • Rektor zaměstnal odsouzeného podvodníka Miroslava Elfmarka.
 • Podle informací deníku Reportér a některých senátorů, se tento podvodník mj. snažil ovlivňovat personální složení organizace, která se stará o menzy a koleje (SÚZ).
 • Podle zprávy podivně odvolané ředitelky SÚZ, se tam velice neefektivně hospodaří.
 • Rektor odmítá situaci řádně vysvětlit a mlží.
 • Na ČVUT stále pracuje manželka M. Elfmarka Darja a to jako vedoucí odboru pro řízení projektů a transfer technologií, kde se točí nemalé peníze.
 • Stanovisko odvolané ředitelky SÚZ.
 • Vyjádření předsedy legislativní komise AS ČVUT RNDr. Petra Olšáka (přidáno 3.11. 2016)
 • Rektorovi vadí, že studenti o petici vědí, a opět lže (přidáno 6.11. 2016)
 • Rektorova reakce, podle které situaci dramatizují ti, kteří chtějí uchopit moc (přidáno 7.11. 2016) a reakce na reakci (přidáno 8.11. 2016)
 • Vyjádření Ing. Pelikána z 24.7. 2016 a 1.8. 2016 pro Vedení a AS ČVUT (přidáno 8.11. 2016)
 • Proslov S. Jeřábka ze shromáždění, který reaguje na vyjádření rektora ze 7.11.
 • Podle předsedy AS FEL hraje čas pro rektora. (přádáno 14.11. 2016)
 • Problémy na ČVUT se zabývají také Reportéři ČT (přidáno 22.11. 2016)
 • Senátoři Halaška a Olšák připravili podklady pro hlasování o návrhu na odvolání rektora (přidáno 22.11. 2016)
 • Návrh na odvolání rektora na zasedání AS ČVUT 30.11. 2016 nebyl přijat, 20 hlasovalo pro, 20 proti a 1 hlas byl neplatný. K přijetí bylo potřeba 27 hlasů (přidáno 17.12. 2016)

2017

 • Čtyři senátoři podali k projednání na AS dne 18.4.2017 návrh na odvolání rektora (přidáno 25.4. 2017)
 • Prof. Hrdlička na zasedání hospodářské komise 11.4.2017 představil prezentaci, která se týká finančních problémů ČVUT (přidáno 25.4. 2017)
 • Rektor 21.4.2017 vydal prohlášení k návrhu na odvolání, ve kterém senátory obviňuje ze lži (přidáno 25.4. 2017)
 • Chcete-li znát vyjádření některých senátorů či se sami vyjádřit, je pro tento návrh vytvořeno vlákno na fóru ČVUT (přidáno 25.4. 2017)
 • Současnou situaci kolem druhého návrhu na odvolání také shrnují některá média (přidáno 25.4. 2017)
 • Návrh na odvolání rektora na zasedání AS ČVUT 26.4. 2017 nebyl přijat, 18 hlasovalo pro, 22 proti a 3 hlasy byly neplatné. K přijetí bylo potřeba 27 hlasů (přidáno 26.4. 2017)

Petice

My, níže podepsaní, vyjadřujeme velkou nespokojenost s vystupováním a působením prof. Petra Konvalinky, rektora Českého vysokého učení technického v Praze. Vyjádření pana rektora na říjnovém zasedání Akademického senátu ČVUT byla vyhýbavá, znevažující akademický senát, potažmo celou akademickou obec a místy až dětinská. Pan rektor nebyl schopen vyvrátit obvinění směřující na jeho osobu, uspokojivě odpovědět na výzvy fakultních akademických senátů ani vyjádřit se k nejasnostem kolem osobních prověrek členů akademické obce. Často se pouze odvolával na to, že by jeho odpověď mohla být použita proti němu při soudním řízení. Zejména v případě otázky na to, zda proběhla či neproběhla schůzka mezi panem rektorem prof. Konvalinkou, bývalým poradcem rektora Ing. Elfmarkem, bývalým kvestorem Ing. Pelikánem a bývalou ředitelkou SÚZ Ing. Kabourkovou, považujeme odmítnutí odpovědi s odvoláním se na soud za velmi nevhodné. Pan rektor takovým jednáním totiž vytváří pocit, že ke schůzce došlo, ale pan rektor ji nechce přiznat. Toto je jediným logickým odůvodněním odvolání se na soud namísto prostého popření oné schůzky.

Ještě více zarážející je způsob, jakým pan rektor v rozmezí maximálně několika málo hodin či spíše minut mění své postoje. To, co v první chvíli striktně odmítne a popře, již za chvíli připouští a posléze přiznává. Na základě takovýchto protichůdných vyjádření pana rektora můžeme směle tvrdit, že přinejmenším v jednom případě lhal.

Všechny tyto postupy jsou v naprostém rozporu s tím, jak o sobě pan rektor tvrdí, že je čestný, vždy transparentní a otevřený. V přímém rozporu s transparentností je také mazání příspěvků na sociálních sítích a blokování určitých uživatelů v dalším přispívání na profil pana rektora.

Pan rektor vším, co je výše popsáno, znevažuje nejen svoji funkci a osobu, ale také všechny členy akademické obce – jak akademické pracovníky, tak studenty – a absolventy ČVUT i celou vysokou školu jako takovou. Přitom by právě rektor jako statutární zástupce měl být nejen pro studenty vzorem mj. v oblasti etického chování, mravních zásad, schopnosti sebereflexe, otevřenosti a transparentnosti.

Vyzýváme tedy prof. Petra Konvalinku k rezignaci na funkci rektora. V případě, že pan rektor výzvu neuposlechne, vyzýváme Akademický senát ČVUT, aby z důvodu ztráty důvěry navrhl prezidentovi České republiky odvolání prof. Petra Konvalinky z funkce rektora ČVUT.

Papírová petice

Petici je možné podepsat také v papírové podobě. Můžete přijít v "pracovní době" (ideálně po domluvě) se Stanislavem Jeřábkem ([email protected]) do místnosti 1051 v budově A fakulty stavební, podepsat u kteréhokoli jiného "sběrače podpisů" nebo si vytisknout svůj vlastní podpisový arch (stačí druhá strana) a podepsaný doručit osobně či skrze podatelnu FIT Stanislavu Jeřábkovi.

Podepsat petici

Podepsání petice již není možné. Děkujeme za podporu.

Podepsaní (1164)

Člen(ka) akademické obce ČVUT Podepsal(a)
Jiří Kožusznik (kozusjir) student FIT 2. listopadu 2016 17:19:07
Matěj Pokorný (pokorm11) student FIT 2. listopadu 2016 17:18:27
Jaromír Dalecký (dalecjar) student FIT 2. listopadu 2016 17:17:59
Filip Rychnovský (rychnfi1) student FEL 2. listopadu 2016 17:17:51
Stanislav Šedivý (sedivst1) student FIT 2. listopadu 2016 17:16:31
Martin Daňhel (danhema1) zaměstnanec student FIT 2. listopadu 2016 17:15:28
Adam Heinrich (heinrada) student FEL 2. listopadu 2016 17:15:14
Jiří Šebele (sebelji1) student FIT 2. listopadu 2016 17:13:27
Hynek Davídek (davidhyn) student FIT 2. listopadu 2016 17:13:17
Lukáš Hrachovina (hrachlu1) student FIT 2. listopadu 2016 17:11:42
Petr Zakopal (zakoppet) student FJFI 2. listopadu 2016 17:09:51
Karolína Solanská (solankar) student FIT 2. listopadu 2016 17:08:31
Ján Sebechlebský (sebecjan) student FIT 2. listopadu 2016 17:05:13
Jiří Kapoun (kapouji1) student FIT 2. listopadu 2016 16:59:37
Jan Mára (marajan) student FIT 2. listopadu 2016 16:59:14
(jméno skryto) student FIT 2. listopadu 2016 16:56:54
Jakub Chalupa (chaluja7) student FEL 2. listopadu 2016 16:56:26
Janusz Wijas (wijasjan) student FIT 2. listopadu 2016 16:55:46
Michal Kučera (kucerm22) student FEL 2. listopadu 2016 16:55:05
Michal Roháľ (rohalmic) student FIT 2. listopadu 2016 16:55:00
Jakub Krejčí (krejcj15) student FIT 2. listopadu 2016 16:53:44
Jozef Beneš (benesjo6) student FIT 2. listopadu 2016 16:53:33
Peter Bočan (bocanpe1) student FIT 2. listopadu 2016 16:52:57
Duc Thang Nguyen (nguyed14) student FIT 2. listopadu 2016 16:52:24
Matěj Bartík (bartimat) student FIT 2. listopadu 2016 16:50:33
Pavel Bakovský (bakovpav) student FEL 2. listopadu 2016 16:50:31
Alan Dragomirecký (dragoala) student FIT 2. listopadu 2016 16:49:58
Lukáš Koštenský (kostelu1) student FIT 2. listopadu 2016 16:48:47
Martin Andrýsek (andryma1) student FIT 2. listopadu 2016 16:48:45
Michal Kothera (kothemic) student FIT 2. listopadu 2016 16:47:07
Adam Šenk (senkadam) student FIT 2. listopadu 2016 16:40:43
Jakub Průša (prusaja3) student FIT 2. listopadu 2016 16:38:18
Tomáš Bubeníček (bubentom) student FIT 2. listopadu 2016 16:33:29
Martin Chovanec (chovamar) student FIT 2. listopadu 2016 16:14:38
Karel Jílek (jilekka2) student FIT 2. listopadu 2016 16:10:01
Miroslav Hrončok (hroncmir) student FEL 2. listopadu 2016 15:36:35
Magda Friedjungová (friedmag) student FIT 2. listopadu 2016 15:26:24
Tomáš Apeltauer (apelttom) student FIT 2. listopadu 2016 15:23:32
Stanislav Jeřábek (jerabst1) student FIT 2. listopadu 2016 11:54:57